F-16 dla Ukrainy: List otwarty do Pana Josepha Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

Auf Deutsch in English en Français en Español in Italiano Yкраїнською мовою

Panie Prezydencie,

Przede wszystkim chcielibyśmy Panu podziękować, Panie Prezydencie, jak też Sekretarzowi Obrony Lloydowi Austinowi, Sekretarzowi Stanu Antony’emu Blinkenowi oraz bardzo szerokiej ponadpartyjnej koalicji w Kongresie za niezachwiane poparcie dla Ukrainy i za ponowne przywództwo Stanów Zjednoczonych w działaniach na rzecz obrony podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Uważamy, tak jak Pan Prezydent i jak to bardzo trafnie podsumował generał Christopher Cavoli: „Rosja nie może wygrać tej wojny, tu chodzi o naszą przyszłość”.

Jakkolwiek często wolelibyśmy, aby pomoc dla Ukrainy była dostarczana szybciej i była bardziej znacząca, zdajemy sobie sprawę z tego, że Pana administracja dysponuje informacjami, których my nie posiadamy i że musiał Pan włożyć ogromną pracę, w celu zapewnienia, a następnie wzmocnienia spójności koalicji na spotkaniu w Ramstein. Lire la suite

F-16 for Ukraine: An open letter to Joseph Biden, President of the United States of America

Auf Deutsch en Français en Español in Italiano po Polsku Yкраїнською мовою

The Lithuania Tribune, May 8, 2023 Geopolitica, May 16, 2023

Mr. President,

First and foremost, we would like to thank you, Secretary of Defense Lloyd Austin, Secretary of State Anthony Blinken, and the broad bipartisan coalition in Congress for your unwavering support for Ukraine and for the leadership that the United States has once again taken in defense of the fundamental principles of the United Nations Charter. Like you, we believe that, as General Christopher Cavoli put it so well, “Russia cannot come out of this war with victory, our future simply cannot stand it.”

We have often wished that the assistance provided to Ukraine had been faster and more extensive. However, we are well aware that you are in possession of information that we do not have, and that you have had to work hard to build the Ramstein coalition and to make it more cohesive. Lire la suite